Bygg uten å søke

Etter 1. juli 2015 ble byggereglene forenklet, nå kan du sette i gang en rekke prosjekter uten å søke.

Du kan blant annet sette opp garasjer på inntil 50 kvadratmeter og tilbygg på inntil 15 kvadratmeter, i tillegg til at den enkelte får mer frihet til å bygge, kommer denne friheten med et større ansvar. Den enkelte byggherren er selv ansvarlig for at det man ønsker å bygge er i tråd med forskrifter og lovverk. Det vil fortsatt by på utfordringer for mannen i gata å orientere seg i byggesaksjungelen, og det publiseres stadig artikler om hva man har lov til og ikke, ofte med varierende konklusjoner.
Direktorater for byggekvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK har utviklet en veileder for hva man kan bygge uten å søke, her vil du først møte en veiledning til hva du burde ha klart før du begynner, etterfulgt av en rekke spørsmål som vil fastsette hvordan du skal gå frem ift. Om du må sende byggesøknad, søke om dispensasjon eller gjøre tilpasninger slik at man unngår søknadsprosessen. DiBK har også en rekke artikler og lenker for å hjelpe deg som byggherre når du vurdere å sette i gang med et byggeprosjekt uten søknad.

Veileder for bygging uten søknad: Bygg uten å søke

Mer info under: Direktoratet for byggkvalitet.

Har man øvrige spørsmål om kommunens reguleringsplan eller er usikker på om man kan bygge uten å søke etter gjennomgang av veilederen, kan man kontakte sitt lokale byggesakskontor. Det er viktig og sette seg inn i reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, situasjonskart og andre dokumenter om eiendommen. Dette kan du få tilgang til ved å kontakte din kommune.

Skriv inn og trykk enter for å søke