Nye lokaler i Bedriftsveien 42, Skien

Nye Lokaler

Vi har flyttet inn i et nytt bygg på Kjørbekk i Bedriftsveien 42, Skien. Lokalene inneholder blant annet 3 kontorer, 2 møterom og verksted med traverskran. Bedriftsveien 42, 3735 Skien
er dermed vår nye besøksadresse. Postadressen forblir Repleveien 174, 3739 Skien.