Bakketining

Tining av tele i bakken

Med våre tinemaskiner kan bakken tines raskt og miljøvennlig. For mer informasjon se ‘Grave i kulden’.