TOLLNES BK og I.F. URÆDD nye støttespillere..

Vi har valgt å støtte opp om de lokale idrettsforeningene Tollnes BK og IF Urædd ved å kjøpe reklameplass på stadion på Tollnes og Kjølnes.

Grunnen til valget falt på disse klubbene er at vi føler at de er klubber, som er god kjent og satser på å holde en god standard på sine anlegg. Noe som i neste omgang er en god arena for fysisk aktivitet for liten og stor.

Skriv inn og trykk enter for å søke