slide3_Layer_1l17l17l16l17l16

Grenland Hage & Landskap

Grenland Hage & Landskap AS er en bedrift som står støtt på forskjellige arbeidsområder innenfor bygnings -, anleggs- og landskapsarbeider.

Vi har delt bedriften i fem avdelinger med forskjellige arbeidsområder og kompetanse. Dette gir våre kunder et unikt tilbud, ved at vi kan tilby alt fra ide-fasen, prosjektering til grunnarbeider, bygningsarbeider, hager og andre uteområder.

Vårt geografiske nedslagsfelt er normalt Telemark og Vestfold, men vi har også kunder i Buskerud, Akershus og Østfold.

Grenland Hage & Landskap AS har sentral godkjenning med ansvarsrett godkjennings Nr. 2000007840
. Bedriften ble startet i 1989 under navnet Grenland Hageservice ANS, men i 1998 byttet bedriften navn til Grenland Hage & Landskap AS. Det vil si at vi har 24 års erfaring fra bygg og anleggsbransjen.

Våre kunder er private forbrukere, næringskunder, borettslag, eiendomsutviklere, anleggsbedrifter, kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

Ansatte i Grenland Hage & Landskap

Vi har 30 års praksis og over 30 ansatte, deriblant lærlinger i anleggsgartnerfaget, tømrerfaget og vei- og anleggsfaget.

Daglig leder i bedriften er Roar Kjendalen.
Han er utdannet bygg og anleggsingeniør, anleggsgartnermester og maskinfører, og har vært med fra starten av virksomheten i 1989.

Skriv inn og trykk enter for å søke