slide3_Layer_1l17l17l16l17

Våre kunder ser fordelen av planleggere og håndverkere i samme hus. Det gir kreative og praktiske løsninger.

Landskapsarkitekten vår har også fagbrev som gartner, noe som gir han ekstra god kompetanse på stauder, busker og trær.

Bygg- og anleggsingeniøren har praktisk erfaring med fagbrev/mesterbrev i anleggsgartnerfaget og fagbrev som maskinfører. Denne kompetansen gir en flott kombinasjon for å finne løsninger og ideer som fungerer.

  • Planlegging og prosjektering av hager, parker, lekeplasser og utomhus anlegg
  • Planlegging og prosjektering av konstruksjoner og bygg
  • Byggesøknader
  • Arbeidsvarsling
  • Byggeledelse
  • Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner på utomhus, bygninger, veier og plasser

Vi er godkjente energirådgivere som kan energimerke din bolig. Energirådgiveren gir deg gode råd om energieffektivisering og hvordan du kan spare strøm. Dette er veien å gå ved søknad om utbedringstilskudd fra Enova.

Skriv inn og trykk enter for å søke