Bærekraftige løsninger

I alle prosjektene våre har vi et høyt fokus på gjenvinning av materialer, enten det gjelder stein, jord, betong eller matjord. Vi fokuserer også på massegjenvinning av stedlige masser, og søker bærekraftige løsninger på utfordringene vi møter.

Bygg & Betong

Vi er totalentreprenører på mur og betong. Våre ansatte er godt kvalifiserte med fagbrev og bred kompetanse. Vi stiller med moderne utstyr for å få jobben gjort, og utfører alt fra grunnarbeid, forskaling, armering, betong og Murarbeider . Vi etterstreber alltid bærekraftige løsninger, og har et høyt fokus på gjenvinning av materialer.

Vi utfører oppdrag for det offentlige, for næringslivet og for privatkunder.

Ekspertise

GHL er en kvalitetsbevisst landskapsentreprenør som alltid tenker fremover. I de daglige oppgavene våre jobber vi aktivt med fremtidens utfordringer rundt rassikring, overvannsproblematikk og flom. Her samarbeider vi med ekspertisen på de respektive områdene, samtidig som vi har et høyt fokus på å kontinuerlig heve kompetansen hos våre ansatte.

Maskinentreprenør

Vi har en ny og moderne maskinpark tilpasset de fleste typer oppdrag. Våre maskinførere innehar fagbrev og er ADK-sertifisert. Vi har et høyt fokus på fremtidens utfordringer og arbeider aktivt med problemstillinger som overvannshåndtering, gjenvinning, rassikring og flom.

Vi utfører oppdrag for det offentlige, for næringslivet og for privatkunder.