Vårt fokus

I GHL Gruppen er vi innovative og har fokus på bærekraftige løsninger i de oppdragene vi utfører. Vi er midt i et grønt skifte og skal i løpet av de neste årene gjennomgå store endringer. Vi har en målrettet plan for å elektrifisere bil og maskinpark, og jobber aktivt for å fase ut fossilt utstyr. Vi er en fremoverlent bedrift som tar bærekraftmålene på alvor.

Anleggsgartner

Vi utfører alle typer anleggsarbeid, både nyanlegg og vedlikehold av uteområder. Våre ansatte rommer et bredt spekter av fagkompetanse inkludert anleggsgartnermestere, landskapsingeniører, anleggsgartnere, maskinførere, greenkeepere, tømrere, steinsettere og skogteknikere. Vi stiller med utstyr tilpasset alle typer jobber, og har en egen vedlikeholdsavdeling. Vi kan tilby en 3-års vedlikeholdsplan, til de fleste typer oppdrag. Vi etterstreber alltid bærekraftige løsninger, og har et høyt fokus på gjenvinning av materialer.

Vi utfører oppdrag for det offentlige, for næringslivet og for privatkunder.