Velkommen til
GHL Hage & Landskap

Vi former utemiljø med presisjon og omsorg – fra grunnarbeid til vedlikehold og alt imellom

"Ved å jobbe sammen med naturen, ta hensyn til klimautfordringene og ved å tenke forebyggende kan vi sammen skape samfunn hvor alle har sin naturlige plass. Våre produkter og tjenester skal ta vare på miljøet og ikke forringe dette."
Roar Kjendalen

Se noe av det vi har levert

Kranaparken Stathelle

Lekeplass &
Treningspark skien

Klosterøya Skien

Øya Porsgrunn

Mannheimen Rjukan

GHL UTLEIE

Vi har nylig lansert! Nå kan du leie kvalitetsutstyr for alle prosjekter. Fra anleggsmaskiner til hageredskap, tilbyr vi pålitelige utleieløsninger for enhver oppgave. Velg GHL Utleie for kvalitet og allsidighet i hvert leieobjekt.

GHL FJERNVARME

Etablert i 2020, vi sikrer deg forutsigbar oppvarming ved å bidra med etableringen av fjernvarmeanlegg som fyrer på bioenergi (flis). Grønn energi bidrar til bedre miljø, ved at den er kortreist, fornybar og har et nøytralt utslipp av karbondeoksid. Med dette ivaretar vi og hindrer at kulurlanskapet gror igjen, og samtidig gjenvinner hageavfall til energi.

Norsk Erosjon & Flomsikring

Vi skal være førstevalget til kjøpedyktige kunder med behov for forebyggende tiltak for erosjon, ras og flom, opprydding av søppel i strandsonen, elver og i våtmarker. Ras, flom og skadesanering etter ekstremvær, utomhusanlegg, mudring og annet anleggsarbeid i områder med bløt og ustabile grunnforhold eller behov for lang rekkevidde.