Personvernserklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan GHL Gruppen samler inn og behandler data som du gir oss eller som vi samler inn via selskapets hjemmeside.

Selskapet er ansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til selskapet må gjøres gjennom kontaktinformasjon oppført etter § 7.

Når du besøker nettstedet, samler vi automatisk inn informasjon om deg. Dette kan være hvilken nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på vår nettside, IP-adresse og informasjon om datamaskinen. Alt dette gjøres for å optimalisere konvertering på nettstedet, forbedre dette og gjøre målrettet markedsføring.

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, sender oss en henvendelse via vårt kontaktskjema eller melder deg på et av våre arrangementer via påmeldingsskjemaer, samtykker du at vi kan samle informasjon om deg. Dette er typisk navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuell annen informasjon som vi trenger til å gjennomføre møter og aktiviteter.

Vi bruker informasjonen vi samler inn i forbindelse med din registrering for nyhetsbrev til å administrere din påmelding, for å tilby deg direkte markedsføring, samt å informere deg om våre tjenester og annet som du har gitt ditt eget samtykke til at vi kan sende deg.

Hva er grunnlaget for innsamlingen?

Innsamling av informasjon, som nevnt over, er nødvendig for at vi kan forbedre brukervennligheten og tilby deg relevant informasjon.

Vi vil bare bruke IP-adressen til å fastslå din geografiske plassering, hvis vi har mottatt ditt eget samtykke og innsamlingen av informasjon er nødvendig for at vi kan oppfylle vår avtale med deg.

Vi samler bare annen informasjon som nevnt over hvis du setter ditt uttrykkelige samtykke.

Bruk av data-prosessorer

GHL Gruppen er ansvarlige for dataene, og de skal ikke brukes til andre formål enn gjennomføring av kontrakten med oss. I de tilfellene der vi benytter oss av eksterne databehandlere, vil ansvaret for dataene sikres gjennom databehandlerens egen sertifisering.

Ett av disse eksemplene for datahåndtering, er Google Analytics v/Google Inc, etablert i USA. Passende vernetiltak for overføring av informasjon til USA sikres gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US privacy. En kopi av sertifiseringen finnes her.

Dine rettigheter

Under finner du informasjon om dine rettigheter.

Innsikt

Du har når som helst rett til å spørre oss om hvilken informasjon vi har registrert om deg, hva formålet for registreringen er, hvilke kategorier av personopplysninger, eventuelle mottakerne av informasjon, samt informasjon om dataens opprinnelse.

Du har rett til å få en kopi av de personlige detaljene vi har lagret om deg. Ønsker du en kopi av dine personlige data, vennligst send en skriftlig forespørsel, sammen med identifikasjon om at du er den aktuelle (kopi av pass/førerkort e.l.).

Rett svar

Du har rett til å korrigere feil i personopplysninger som vi har registrert om deg. Hvis du blir klar over at det er feil i informasjonen vi har registrert om deg, sender du oss en skriftlig henvendelse til oss med korrigert informasjon.

Rett til å slette

Du har rett til å få noen av eller alle dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake ditt samtykke til registreringene våre. I den grad at behandlingen av din informasjon er nødvendig, for eksempel for å overholde våre lovpålagte forpliktelser, er vi ikke forpliktet til å slette de personlige dataene.

Retten til å begrense behandling for lagring

Du har i noen tilfeller også rett til at dine personlige data kun begrenses til lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen vi har om deg ikke er riktig.

Rett til datamobilitet

Du har rett til å ha dine personlige data i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, og rett til å overføre denne informasjonen når vi samler inn din personlige informasjon i forbindelse med:

  • at du gir ditt samtykke til å bruke IP-adressen til å fastslå din geografiske plassering
  • at du gir ditt samtykke til påmelding av nyhetsbrevet
  • at du gir ditt samtykke til påmelding av aktiviteter og møter

Rett til innsigelse

Du har til enhver tid rett til å motsette deg vår behandling av dine personlige data som vi samler inn for å forbedre nettstedets brukervennlighet.

Du har til enhver tid rett til å gi en innsigelse til vår behandling av dine personlige data som vi håndterer i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du ikke aksepterer denne behandlingen, har vi ikke lenger rett til å håndtere din personlige informasjon, med mindre vi kan vise legitime grunner til å fortsette denne.

Rett til å tilbakekalle samtykke

Du har til enhver tid rett til å oppheve ditt samtykke til å at vi kan bruke IP-adressen til å fastslå din geografiske plassering, samtykke til påmelding til vårt nyhetsbrev eller påmelding til våre møter og aktiviteter. Hvis du opphever ditt samtykke, kan vi i noen tilfeller fortsatt være berettiget til å fortsette behandlingen. I slike tilfeller vil du få informasjon om det.

Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst ta kontakt med roar@ghl.no.

Rett til å klage

Du har rett til å sende en klage til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo over vår behandling av dine personlige data.

Sletting av personlige opplysninger

Hvis du ikke bruker vårt nettsted over en periode på ett år, vil vi automatisk slette dine personlige data som vi ikke er lovpålagt å lagre i et lengre tidsrom. Med mindre vi har rett til å fortsette behandlingen, sletter vi dine personlige data dersom du trekker ditt samtykke til at vi kan lagre informasjonen som vi har samlet i forbindelse med markedsføring på e-post, SMS og post til deg.

Vi sletter dine personlige data dersom du trekker ditt samtykke til at vi kan lagre informasjonen vi har samlet inn i forbindelse med abonnement på vårt nyhetsbrev. Du har til enhver tid anledning til å melde deg på eller av vårt nyhetsbrev-abonnement. Ved avmelding slettes automatisk dataene vi har samlet om deg.

Sikkerhet

Vi har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å unngå at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig ødelegges, forsvinner, endres eller forringes, så vel som at de kommer til tredjeparts kunnskap eller misbrukt.

Det er kun ansatte som har direkte behov for denne informasjonen i sitt arbeid som får tilgang til dine personopplysninger.

Kontaktinformasjon

GHL Gruppen er ansvarlig for de personlige data som samles inn via nettsiden. Hvis du har spørsmål eller kommentarer på disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte:

GHL Gruppen, v/daglig leder Roar Kjendalen – roar@ghl.no.

Endringer i personvernet

Vi har rett til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer i retningslinjene for personvern, vil du bli informert om dette på ditt neste besøk til nettstedet.

Hvis du ikke godtar de reviderte retningslinjene, har du ikke mulighet til å fortsette å bruke nettstedet og personopplysningene kan slettes.

Versjoner

Dette er versjon 1.0 av selskapets personvern, datert 08/08/2022 .