Om oss

Vi står for kvalitet

Våre bedrifter har grunnverdier som er ansvar, respekt og kommunikasjon for å kunne utvikle et levende landskap, trygge og gode bomiljø og arbeidsplasser basert på bærekraftig og sirkulær økonomi, som spiller på lag med naturen. Vi vil legge til rette for å ta vare på resursene og utnytte mulighetene som er viktige virkemidler for livskvaliteten i byene, og som skaper rammer for hverdagslivet til befolkningen.

For oss er den store bredden vår fremste styrke. GHL Hage & Landskap er delt inn i tre hovedavdelinger: Én avdeling som jobber med arkitektur, byggesak og prosjektering, én annen avdeling jobber med det GHL Hage & Landskap tradisjonelt sett har jobbet med hele tiden; anlegg og anleggsgartner. I den tredje avdelingen Bygg og Betong har de ansatt både betongarbeidere og tømrere, med egne avdelingsledere på henholdsvis bygg og betong.

Med flere landskapsarkitekter på huset, er GHL Hage & Landskap mer enn villige til å lytte til alle dine planer og idéer – og realisere dem gjennom en ferdigtegnet planprosess, som deretter gir et godt grunnlag for å innhente et godt tilbud.

Vi holder tidsplanen

GHL Gruppen har en reklamasjonsrett ihht. Håndverkstjenesteloven på fem år, som andre håndverkere. – Vi holder tiden. Om vi lover å være ferdige på fredag, så er vi normalt sett ferdige på torsdag.

Vi holder budsjettene

Mange vil nok oppleve oss som litt vel skriftlige, for vi er nøye og vil ha ny underskrift på endringsmeldingen om kunden kommer med tilleggsordre, men – regningen og fristene stemmer alltid med det som var på tilbudet, dersom du selv ikke har gjort noen tilleggsvalg.

Vi har en lang historie

GHL Hage & Landskap ble startet under et annet navn i 1989, av Roar Kjendalen og en kamerat. Roar overtok alle aksjene i 1994 og døpte om selskapet til Grenland Hage & Landskap i 1999. Bedriften blir i dag eid av et holdingselskap som heter GHL Gruppen der flere underselskaper forgreines. – I GHL Gruppen finner du GHL Utleie, GHL Eiendom og Norsk Erosjon & Flomsikring. Dette selskapet tar på seg jobber med forebyggende tiltak for erosjon, ras og flom, opprydding av søppel i strandsonen, elver og i våtmarker. Det utfører også anleggsarbeid i områder med bløt og ustabile grunnforhold eller behov for lang rekkevidde. Roar er også medeier i GHL Fjernvarme, daglig leder for GHL Hage og Landskap, samt avdelingsleder på planavdelingen.

Vi rekrutterer

GHL og våre avdelinger er i stadig vekst. For å kunne imøtekomme markedets behov og krav har vi kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling, som blant annet i form av regelmessig kursing av våre medarbeidere.

Med økende oppdragsmengde har vi stadig behov for flere flinke fagfolk. Vi er en attraktiv bedrift for lærlinger hvor de fleste ender opp fast hos oss og blir en del av vårt hyggelige arbeidsmiljø.

Hos GHL er vi en del av samarbeidsprosjektet jobbute.no som er et samarbeid mellom videregående skoler og anleggsbransjen i deler av Norge. Les mer på www.jobbute.no for mer informasjon eller ta kontakt hvis du lurer på noe.

Vi er alltid ute etter positive og dyktige folk så send oss gjerne en åpen søknad!

GHL Hage & Landskap AS


OrgNr: 980 670 899
Telefon: 35 50 24 25
E-post: post@ghl.no

Postadresse
Replevegen 174, 3739 Skien
Besøksadresse
Rødmyrjordet 24, 3735 Skien

Kontakt oss

Vi i GHL Hage & Landskap gjør vårt beste for å levere på verdiene, som for oss betyr å ha respekt for våre medmennesker, ta ansvar for oppgavene og sørge for god kommunikasjon i alt vi gjør.

Roar Kjendalen

Daglig leder


roar@ghl.no
+47 901 64 333

Roar er utdannet bygg- og anleggs­ingeniør, anleggsgartnermester og maskinfører, og har vært med fra starten av virksomheten i 1989.

Ronny Falck

Avdelingsleder GHL- Bygg og Betong


ronny@ghl-bygg.no
+47 906 30 799

Ronny har 30 års erfaring som tømrer og er byggmester.

Morten Kirsebom​

Avdelingsleder GHL Hage & Landskap AS


morten@ghl.no
906 50 535

Morten er utdannet anleggsgartner. Han har 28 års erfaring fra små privatjobber til store tunge prosjekter.

Monika Aleksandra Krawczyk

Administrativ leder


monika@ghl.no
+47 909 86 451

Monika er utdannet sivilingeniør og har master i miljøteknikk.

Stefan Leffler

Landskapsarkitekt og anleggsgartner


stefan@ghl.no
+47 992 53 995

Stefan er utdannet Landskaps­arkitekt og har fagbrev som gartner. Han har vært ansatt i GHL siden 2000.

Sara Fevang​

Landskapsarkitekt


sara@ghl.no
+47 987 66 651

Sara er utdannet Landskapsarkitekt med erfaring i hagedesign til private hager og prosjektering av offentlig anlegg.

Katarina Koprowska

Kundekonsulent for innendørs beplantning


katarina@ghl.no
+47 415 14 500

Katarina er en utdannet produktdesigner med erfaring fra gartnerbransjen. Hun jobbet som gartner i Oslo og skolehagegartner i Lørenskog.