Plan, miljø og landskap

Plan, miljø og landskap

Planleggerne på vår avd. Plan, miljø og landskap har bred erfaring innenfor planlegging og prosjektering av alle typer landskapsprosjekt. Vårt lag av Landskapsarkitekter og ingeniører jobber innenfor alle planfaser, fra skisseprosjekt til ferdig-bygget tegninger, ofte i nært samarbeid med byggherrer, ingeniører og flinke håndverkere.

Dette gir oss muligheten til å finne helhetlige og unike løsninger som forener det estetiske med det funksjonelle. Bærekraftige løsninger ligger til grunn for alt vi gjør.

Ved å jobbe detaljert med bl.a. lokal overvannshåndtering, biologisk mangfold og gjenbruk av stedlige masser. Utvikling av nye anleggsmetoder, materialer, tekniske løsninger og produkter er en del av prosjekteringen.

Vi har opparbeidet oss en bred kompetanse på feltet gjennom en rekke prosjekter som offentlige plasser, bolig utbygninger og private hager. I vår avdeling GHL-Plan har vi over 20 års erfaring og kompetanse innen alt av planlegging, prosjektering og utførelse av landskapsarbeider.

Ta kontakt om deres neste prosjekt for å finne mer ut av hvordan vi kan hjelpe dere. Våre kunder ser fordelen av at vi har planleggere og håndverkere i samme hus, dette gir kvalitet og trygghet gjennom hele prosessen.

Vi tilbyr:

  • Landskapsarkitektur og Hagedesign
  • Ingeniørtjenester
  • Prosjektering av grunnarbeider, anlegg, bygg og konstruksjoner
  • Prosjektering av overvannshåndtering og drenering
  • Kartlegging og beregning av overvannshåndtering
  • Kartlegging av uønsket arter og miljøregistrering
  • Utarbeide av skjøtsel planer for grøntanlegg og eiendommer
  • Kurs og forelesninger for private og offentlige aktører
  • Byggesøknader
  • Varslingsplaner

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Stefan, Roar eller Sara

Stefan Leffler​
Landskapsarkitekt og anleggsgartner

E-post: stefan@ghl.no
Telefon: 992 53 995

Stefan er utdannet Landskaps­arkitekt og har fagbrev som gartner. Han har vært ansatt i GHL siden 2000.

Roar Kjendalen
Daglig leder

E-post: roar@ghl.no
Telefon: 901 64 333

Roar er utdannet bygg- og anleggs­ingeniør, anleggsgartnermester og maskinfører, og har vært med fra starten av virksomheten i 1989.

Sara Fevang
Landskapsarkitekt

E-post: sara@ghl.no
Telefon: 987 66 651

Sara er utdannet Landskapsarkitekt med erfaring i hagedesign til private hager og prosjektering av offentlig anlegg.