Planlægning, miljø og landskab

Planlægning, miljø og landskab

Planlæggerne i vores afdeling for planlægning, miljø og landskab har stor erfaring med planlægning og design af alle typer landskabsprojekter. Vores team af landskabsarkitekter og ingeniører arbejder i alle planlægningsfaser, fra skitseprojekter til tegninger før byggeriet, ofte i tæt samarbejde med kunder, ingeniører og håndværkere.

Dette giver os mulighed for at finde holistiske og unikke løsninger, der kombinerer det æstetiske med det funktionelle. Bæredygtige løsninger ligger til grund for alt, hvad vi gør.

Ved at arbejde i detaljer med emner som lokal regnvandshåndtering, biodiversitet og genbrug af lokale materialer. Udviklingen af nye byggemetoder, materialer, tekniske løsninger og produkter er en del af designprocessen.

Vi har opbygget en bred vifte af ekspertise på området gennem en række projekter såsom offentlige rum, boligbebyggelser og private haver. I vores afdeling GHL-Plan har vi over 20 års erfaring og ekspertise inden for alle aspekter af planlægning, design og udførelse af landskabsarbejder.

Kontakt os angående dit næste projekt for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Vores kunder ser fordelen ved at have planlæggere og håndværkere i samme hus, hvilket giver kvalitet og sikkerhed i hele processen.

Vi tilbyder:

  • Landskabsarkitektur og havedesign
  • Ingeniørydelser
  • Projektering af jordarbejder, anlægsarbejder, bygninger og konstruktioner
  • Design af regnvandshåndtering og dræning
  • Kortlægning og beregning af regnvandshåndtering
  • Kortlægning af uønskede arter og miljøregistrering
  • Udarbejdelse af forvaltningsplaner for grønne områder og ejendomme
  • Kurser og foredrag for private og offentlige interessenter
  • Byggeapplikationer
  • varslingsplaner

Vil du vide mere?

Kontakt Stefan, Roar eller Sara

Stefan Leffler
Landskabsarkitekt og anlægsgartner

E-mail: stefan@ghl.no
Telefon: 992 53 995

Stefan er uddannet landskabsarkitekt og uddannet gartner. Han har været ansat hos GHL siden 2000.

Roar Kjendalen
Generaldirektør

E-mail: roar@ghl.no
Telefon: 901 64 333

Roar er uddannet civilingeniør, gartnermester og maskinfører og har været ansat i virksomheden fra starten i 1989.

Sara Fevang
Landskabsarkitekt

E-mail: sara@ghl.no
Telefon: 987 66 651

Sara er uddannet landskabsarkitekt og har erfaring med havedesign for private haver og udformning af offentlige anlæg.