Planering, miljö och landskap

Planering, miljö och landskap

Planerarna på vår avdelning för planering, miljö och landskap har stor erfarenhet av planering och design av alla typer av landskapsprojekt. Vårt team av landskapsarkitekter och ingenjörer arbetar i alla planeringsfaser, från skisser till ritningar före byggnation, ofta i nära samarbete med kunder, ingenjörer och hantverkare.

Detta gör det möjligt för oss att hitta holistiska och unika lösningar som kombinerar det estetiska med det funktionella. Hållbara lösningar ligger till grund för allt vi gör.

Genom att arbeta i detalj med frågor som lokal dagvattenhantering, biologisk mångfald och återanvändning av lokala material. Utvecklingen av nya byggmetoder, material, tekniska lösningar och produkter är en del av designprocessen.

Vi har byggt upp en bred expertis på området genom ett antal projekt, t.ex. offentliga platser, bostadsområden och privata trädgårdar. På vår avdelning GHL-Plan har vi över 20 års erfarenhet och expertis inom alla aspekter av planering, design och genomförande av landskapsarbeten.

Kontakta oss om ditt nästa projekt för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig. Våra kunder ser fördelen med att ha planerare och hantverkare i samma hus, vilket ger kvalitet och trygghet under hela processen.

Vi erbjuder:

  • Landskapsarkitektur och trädgårdsdesign
  • Tekniska tjänster
  • Projektering av jord- och anläggningsarbeten, byggnader och konstruktioner.
  • Utformning av dagvattenhantering och dränering
  • Kartläggning och beräkning av dagvattenhantering
  • Kartläggning av oönskade arter och miljöregistrering
  • Utarbetande av förvaltningsplaner för grönområden och fastigheter.
  • Kurser och föreläsningar för privata och offentliga aktörer.
  • Byggnadstillämpningar
  • Planer för varning

Vill du veta mer?

Kontakta Stefan, Roar eller Sara

Stefan Leffler
Landskapsarkitekt och trädgårdsmästare

E-post: stefan@ghl.no
Telefon: 992 53 995

Stefan är utbildad landskapsarkitekt och kvalificerad trädgårdsmästare. Han har arbetat för GHL sedan 2000.

Roar Kjendalen
Generaldirektör

E-post: roar@ghl.no
Telefon: 901 64 333

Roar är utbildad civilingenjör, trädgårdsmästare och maskinförare och har varit med i företaget från starten 1989.

Sara Fevang
Landskapsarkitekt

E-post: sara@ghl.no
Telefon: 987 66 651

Sara är utbildad landskapsarkitekt med erfarenhet av trädgårdsdesign för privata trädgårdar och utformning av offentliga anläggningar.