Genom att arbeta tillsammans med naturen, ta hänsyn till klimatutmaningarna och tänka förebyggande kan vi tillsammans skapa samhällen där alla har sin naturliga plats. Våra produkter och tjänster ska ta hand om miljön och inte försämra den.

Klostrets ö

Skien

Kranparker

Stathelle

Ön

Porsgrunn

Mannheim

Rjukan

Lekplats och fitnesspark

Telemark

GHL FJÄRRVÄRME

Vi har startat 2020 och ser till att du får förutsägbar uppvärmning genom att bidra till inrättandet av fjärrvärmeverk som förbränner bioenergi (flis). Grön energi bidrar till en bättre miljö eftersom den är kortsiktig, förnybar och har neutrala koldioxidutsläpp. På så sätt bevaras och förhindras kollandskapet från att växa igen, samtidigt som trädgårdsavfallet återvinns till energi.

Norsk erosion och översvämningsskydd

Vi vill vara förstahandsvalet för kräsna kunder som behöver förebyggande åtgärder mot erosion, jordskred och översvämningar, sanering av skräp i strandzonen, floder och våtmarker. Jordskred, översvämningar och återställande av skador efter extrema väderförhållanden, utomhusbyggande, muddring och andra byggnadsarbeten i områden med mjuka och instabila markförhållanden eller behov av lång räckvidd.