Ved at arbejde sammen med naturen, tage hensyn til klimaudfordringerne og tænke forebyggende kan vi sammen skabe samfund, hvor alle har deres naturlige plads. Vores produkter og tjenester skal passe på miljøet og ikke ødelægge det.

Klosterøen

Skien

Kranparker

Stathelle

Øen

Porsgrunn

Mannheim

Rjukan

Legeplads og fitnesspark

Telemark

GHL FJERNVARME

Vi etablerede os i 2020 og sikrer dig forudsigelig opvarmning ved at bidrage til etableringen af fjernvarmeværker, der brænder bioenergi (træflis). Grøn energi bidrager til et bedre miljø, da den er kortsigtet, vedvarende og har et neutralt CO2-udslip. Dette bevarer og forhindrer kulstoflandskabet i at vokse til, samtidig med at haveaffaldet genbruges til energi.

Norsk erosion og oversvømmelsesbeskyttelse

Vi ønsker at være det første valg for kræsne kunder, der har brug for forebyggende foranstaltninger mod erosion, jordskred og oversvømmelser, oprydning af affald i strandzonen, floder og vådområder. Jordskred, oversvømmelser og genopretning af skader efter ekstreme vejrforhold, udendørs byggeri, uddybning og andet byggearbejde i områder med bløde og ustabile jordbundsforhold eller behov for lange rækkevidder.