Fjernvarme

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ som benytter varmt vann til å overføre miljøvennlig energi. Fjernvarme bygger på et lukket kretsløp som sprer varme til hele tettstedet.

Både nye og eksisterende bygg kan tilkobles fjernvarme og det er en fordel at det ligger i nærheten av fjernvarmenettet. Eksisterende bygg bør ha vannbåren oppvarming fra før, men det finnes støtteprogrammer bl.a. fra Enova, som kan yte støtte til kunder som ønsker konvertering fra el-oppvarming til vannbåren oppvarming.

Hvorfor fjernvarme?

 • Forutsigbar oppvarming og økonomi
 • Grønn energi bidrar til bedre miljø, ved at den er kortreist, fornybart og Co2-nøytral
 • Ivaretar kulturlandskapet
 • Kundesentralen er fjernvarmeselskapets ansvar, ingen kostnad for kunden
 • Vi fyrer på bioenergi (flis)

Vårt fjernvarmeanlegg

 • Etablert i 2020
 • Lokalisert på Rødmyr Industriområde i Skien
 • Lokalt eierskap. Daglig leder og hovedaksjonær er Roar Kjendalen
 • Anlegget er planlagt i flere byggetrinn, 1. byggetrinn er basert på 6 kunder
 • Energibehovet er ca. 670.000 kwh pr. år.
 • Virkebehov er ca. 1.000 m3 tømmer

 

Hvorfor ryker det så mye fra skorsteinen/pipa?

Røyken som kommer ut av pipa er ufarlig vanndamp. Synlighet og farge på dampen kan forandre seg etter som utetemperaturen stiger og synker.

Vår energikilde er i hovedsak tømmer fra Vik gård i Skien. Vi vil også hente virke fra andre steder i Grenland og bidra til rydding av skog og åkerkanter, tomteutvikling, rydding langs veier og hugging av trær for næringslivet, private og kommuner.


 

Ta kontakt: Thomas.kristoffersen@ghlfjernvarme.no