Fjärrvärme

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ som använder varmvatten för att överföra miljövänlig energi. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som distribuerar värme till hela samhället.

Både nya och befintliga byggnader kan anslutas till fjärrvärme, och det är en fördel om de ligger nära fjärrvärmenätet. Befintliga byggnader bör redan ha vattenburen uppvärmning, men det finns stödprogram, bland annat från Enova, som kan ge stöd till kunder som vill konvertera från elvärme till vattenburen uppvärmning.

Varför fjärrvärme?

 • Förutsägbar uppvärmning och ekonomi
 • Grön energi bidrar till en bättre miljö, eftersom den är kortsiktig, förnybar och koldioxidneutral.
 • Skydd av kulturlandskapet
 • Callcentret är fjärrvärmeföretagets ansvar, utan kostnad för kunden.
 • Vi förbränner bioenergi (flis)

Vårt fjärrvärmesystem

 • Inrättas 2020
 • Beläget i Rødmyr industriområde i Skien.
 • Lokalt ägande. Generaldirektör och huvudägare är Roar Kjendalen.
 • Anläggningen planeras i flera etapper, den första etappen baseras på 6 kunder.
 • Energibehovet är cirka 670 000 kwh per år.
 • Behovet av timmer är cirka 1 000 m3 timmer.

 

Varför är det så mycket rök från skorstenen/rökröret?

Den rök som kommer ut ur skorstenen är ofarlig vattenånga. Ångans synlighet och färg kan förändras när utomhustemperaturen stiger och sjunker.

Vår energikälla är huvudsakligen timmer från Vik gård i Skien. Vi kommer också att samla in timmer från andra platser i Grenland och bidra till röjning av skogar och åkerkanter, tomtutveckling, röjning längs vägar och trädfällning för företag, privatpersoner och kommuner.


 

Ta kontakt med oss: Thomas.kristoffersen@ghlfjernvarme.no