Trädgård och landskap

Landskapsträdgårdsmästare

En trädgårdsmästare är en blandning av många hantverksgrupper, från trädgårdsmästare, stenhuggare och byggnadsarbetare till rörmokare, snickare och murare. Designen är också viktig för att skapa en vacker trädgård, uteplats eller andra utomhuskonstruktioner. Vi bygger alla typer av utomhusanläggningar, trädgårdar, lekplatser och utför naturstensarbeten, planteringar samt sommar- och vinterunderhåll och annan skötsel.

 

Våra kunder är privata konsumenter, kommersiella kunder, bostadsrättsföreningar, fastighetsutvecklare, byggföretag, kommuner, landsting och statliga myndigheter. Våra uppdrag består till 60 % av offentlig och byggnation och till 40 % av privat byggnation, vilket gör oss mångsidiga och ger oss en förståelse för de olika projektens olika behov och krav.

 

Stenarbetare

 • natursten
 • Stödmurar
 • Kanter och beläggningar på betongblock, kullerstenar och skiffer.
 • Återförsäljare av grus

 

Vegetabiliearbetare

 • Plantering
 • Anlägga en gräsmatta
 • Plantering och skötsel av sommarblommor
 • Bevattningssystem

 

Övriga

 • Montering och leverans av kompletta lekplatser
 • Läggning av massivt gummigolv

Underhåll och förvaltning

GHL Hage & Landskap erbjuder komplett förvaltning och underhåll av alla typer av utomhusområden och grönområden. Vi vet hur man hanterar och uppgraderar. Vi har specialkompetens och stor kunskap om förvaltning och underhåll och är stolta över att kunna upprätthålla vackra utomhusmiljöer.

 

Vi erbjuder bland annat:

 • Beskärning av buskar och träd
 • Gräsklippning
 • Trädvård, trädfällning och stubbrytning
 • Växtskydd (icke-kemiskt)
 • Invändig plantering
 • Gröna fasader och tak
 • Snöröjning, ströning och sopning av vägar och torg.

 

Med en välanpassad och modern maskinpark kan våra kompetenta medarbetare utföra uppdrag för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och bostadsrättsföreningar, företag och den offentliga sektorn på ett effektivt sätt. 

Entreprenör för ingenjörsarbeten

Vår flotta består av en mängd olika grävmaskiner, hjullastare och specialmaskiner i olika storlekar. Maskinerna är anpassade till alla typer av byggnadsarbeten - från små enkla byggarbetsplatser till större komplicerade arbeten. Våra skickliga operatörer utför byggnadsarbeten i samband med grund- och betongarbeten, vägunderhåll och kommunala tekniska uppgifter. Vi har också vår egen beredskap för att kunna reagera med maskiner på akuta händelser som jordskred, vattenledningsbrott och liknande.

 

Vi utför:

 • Jordarbeten för vägar, torg och byggnader
 • Vatten- och dräneringsdiken
 • Dränering och dagvattenhantering
 • Produktion av jord
 • Transportaktiviteter tippbilar och kranbilar med grip
 • Jordarbeten, t.ex. murar, grönska och översvämningsvägar.

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta Roar eller Morten

Roar Kjendalen
Generaldirektör

E-post: roar@ghl.no
Telefon: 901 64 333

Roar är utbildad civilingenjör, trädgårdsmästare och maskinförare och har varit med i företaget från starten 1989.
Morten Kirsebom
Avdelningschef GHL Hage & Landskap AS

E-post: morten@ghl.no
Telefon: 906 50 535

Morten är utbildad trädgårdsmästare. Han har 28 års erfarenhet från små privata jobb till stora tunga projekt.