Innendørs beplantning

Trivsel og levende rom

Trivsel og levende rom henger sammen med fornøyde ansatte og gode dialoger med kunder.


Levende planter vil kunne skjerme arbeidsplasser, hindre innsyn og dele opp områder i kontorlandskapet og vandresoner. En rekke undersøkelser og forskning viser at levende planter gir helsemessige gevinster, reduserer fravær og fører til økt trivsel på kontoret skaper glade medarbeidere og høyere produktivitet

Levende plantevegg  
Plantevegger fungerer ikke bare som et estetisk element i interiøret, men de har også flere funksjonelle formål. Ved å plassere dem strategisk kan de dempe lyd og skape et mer støysvakt miljø, spesielt i åpne kontorlandskap eller travle områder. I tillegg til å være visuelt tiltalende, fungerer de også som en form for skjerming, enten det er for å definere arbeidsplasser, skille gangsoner eller til og med skape mer private områder for sosiale sammenkomster i større lokalet. 

Vi leverer veggmonterte løsninger og frittstående moduler.

Planteservice - et faglig ansvar

Skal planter forbli frodige og vokse jevnt kreves
det fagkunnskap. Dette er kunnskap som våre
planteforvaltere har opparbeidet seg over flere år
gjennom kursing, faglig opplæring og erfaring.Ved hvert servicebesøk leveres servicerapport som
bekreftelse på utført vedlikehold:
• Vanning, gjødsling, etterfylling av jord og rengjøring av potter og planter
• Beskjæring og oppbinding, fjerning av dødt bladverk
• Vending av planter mot sollyset
• 
Kontroll av plantehelse og utskifting av planter

ved behov


Vi kan gi opplæring av kundens ansatte slik at
en kan ta den ukentlige skjøtselen med egne
ressurser, basert på instrukser fra våre planteforvaltere og gartnere.


Byttegaranti

Byttegaranti er inkludert i alle våre avtaler. Dette
innebærer at planter som eventuelt dør eller viser tydelige
tegn på mistrivsel, vil bli byttet ut av planteforvalter
kostnadsfritt.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Katarina
Katarina Koprowska
Kundekonsulent for innendørs beplantning

E-post: katarina@ghl.no
Telefon: +47 415 14 500

Katarina er en utdannet produktdesigner med erfaring fra gartnerbransjen. Hun jobbet som gartner i Oslo og skolehagegartner i Lørenskog.

Stefan Leffler
Landskapsarkitekt og anleggsgartner

E-post: stefan@ghl.no
Telefon: +47 992 53 995

Stefan er utdannet Landskaps­arkitekt og har fagbrev som gartner. Han har vært ansatt i GHL siden 2000.