Współpracując z naturą, biorąc pod uwagę wyzwania klimatyczne i myśląc prewencyjnie, możemy wspólnie tworzyć społeczeństwa, w których każdy ma swoje naturalne miejsce. Nasze produkty i usługi muszą dbać o środowisko, a nie je degradować.

Wyspa klasztorna

Skien

Parki żurawi

Stathelle

Wyspa

Porsgrunn

Mannheim

Rjukan

Plac zabaw i park fitness

Telemark

GHL FJERNVARME

Od 2020 roku zapewniamy przewidywalne ogrzewanie, przyczyniając się do powstawania ciepłowni zasilanych bioenergią (zrębkami drzewnymi). Zielona energia przyczynia się do poprawy stanu środowiska, ponieważ jest krótkodystansowa, odnawialna i ma neutralną emisję dwutlenku węgla. W ten sposób chronimy i zapobiegamy zarastaniu krajobrazu węglowego, a jednocześnie przetwarzamy odpady ogrodowe w energię.

Norweska erozja i ochrona przeciwpowodziowa

Chcemy być pierwszym wyborem dla klientów z możliwością zakupu, którzy potrzebują środków zapobiegawczych w zakresie erozji, osuwisk i powodzi oraz sprzątania śmieci w strefie plaży, rzek i terenów podmokłych. Osuwiska, powodzie i odbudowa szkód po ekstremalnych warunkach pogodowych, obiekty zewnętrzne, pogłębianie i inne prace budowlane na obszarach o miękkich i niestabilnych warunkach gruntowych lub wymagających dużego zasięgu.