Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne politik beskriver, hvordan GHL Group indsamler og behandler de data, som du giver os, eller som vi indsamler via vores websted.

Virksomheden er ansvarlig for dine personlige oplysninger. Alle henvendelser til selskabet skal ske via de kontaktoplysninger, der er anført under punkt 7.

Når du besøger vores websted, indsamler vi automatisk oplysninger om dig. Dette kan omfatte den browser, du bruger, de søgetermer, du bruger på vores websted, din IP-adresse og oplysninger om din computer. Alt dette gøres for at optimere konverteringen på webstedet, forbedre det og lave målrettet markedsføring.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, sender os en forespørgsel via vores kontaktformular eller tilmelder dig et af vores arrangementer via tilmeldingsformularer, accepterer du, at vi må indsamle oplysninger om dig. Det er typisk dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer og andre oplysninger, som vi har brug for til at afholde møder og aktiviteter.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbreve, til at administrere din tilmelding, til at tilbyde dig direkte markedsføring samt til at informere dig om vores tjenester og andre oplysninger, som du selv har givet dit samtykke til, at vi må sende dig.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger, som nævnt ovenfor, er nødvendig for at vi kan forbedre brugervenligheden og give dig relevante oplysninger.

Vi bruger kun IP-adressen til at bestemme din geografiske placering, hvis vi har fået dit eget samtykke, og indsamlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Vi indsamler kun andre oplysninger som nævnt ovenfor, hvis du giver dit udtrykkelige samtykke.

Brug af databehandlere

GHL Group er ansvarlig for oplysningerne, og de må ikke anvendes til andre formål end til opfyldelse af kontrakten med os. I de tilfælde, hvor vi bruger eksterne databehandlere, vil ansvaret for dataene blive sikret gennem databehandlerens egen certificering.

Et sådant eksempel på dataforvaltning er Google Analytics v/Google Inc, der er etableret i USA. Passende sikkerhedsforanstaltninger for overførsel af oplysninger til USA sikres gennem databehandlerens certificering i henhold til EU-USA-certifikatet om beskyttelse af privatlivets fred. Du kan finde en kopi af certificeringen her.

Dine rettigheder

Nedenfor finder du oplysninger om dine rettigheder.

Indsigt

Du har til enhver tid ret til at spørge os om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorierne af personoplysninger, de mulige modtagere af oplysningerne samt oplysninger om oplysningernes oprindelse.

Du har ret til at få en kopi af de personlige oplysninger, som vi har gemt om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personlige oplysninger, bedes du sende en skriftlig anmodning sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person (kopi af pas/kørekort osv.).

Korrekt svar

Du har ret til at rette fejl i de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, bedes du sende os en skriftlig anmodning med de korrigerede oplysninger.

Ret til sletning

Du har ret til at få nogle af eller alle dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke til vores registreringer tilbage. I det omfang behandlingen af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at overholde vores juridiske forpligtelser, er vi ikke forpligtet til at slette personoplysningerne.

Retten til at begrænse behandling med henblik på opbevaring

I nogle tilfælde har du også ret til at få dine personoplysninger begrænset til kun at blive lagret, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er unøjagtige.

Ret til datamobilitet

Du har ret til at få dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få disse oplysninger overført, når vi indsamler dine personlige oplysninger med henblik på at

  • at du giver dit samtykke til at bruge din IP-adresse til at bestemme din geografiske placering
  • at du giver dit samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet
  • at du giver dit samtykke til registrering af aktiviteter og møder

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger, som vi indsamler for at forbedre webstedets brugervenlighed.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger, som vi behandler i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du ikke accepterer denne behandling, har vi ikke længere ret til at behandle dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise legitime grunde til at fortsætte behandlingen.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til at tillade os at bruge din IP-adresse til at bestemme din geografiske placering, samtykke til at tilmelde dig vores nyhedsbrev eller tilmelde dig vores møder og aktiviteter. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan vi i nogle tilfælde stadig have ret til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive informeret.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte roar@ghl.no.

Ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til den norske databeskyttelsesmyndighed, postboks 8177 Dep., 0152 Oslo, over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af personoplysninger

Hvis du ikke bruger vores websted i en periode på et år, sletter vi automatisk dine personlige oplysninger, som vi ikke er forpligtet til at opbevare i længere tid ifølge loven. Medmindre vi har ret til at fortsætte behandlingen, sletter vi dine personoplysninger, hvis du trækker dit samtykke til, at vi må opbevare de oplysninger, vi har indsamlet med henblik på markedsføring til dig via e-mail, sms og post, tilbage.

Vi sletter dine personoplysninger, hvis du trækker dit samtykke til, at vi må gemme de oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, tilbage. Du har til enhver tid mulighed for at tilmelde dig eller afmelde dig vores nyhedsbrev. Når du afmelder dig, slettes de data, vi har indsamlet om dig, automatisk.

Sikkerhed

Vi har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt ødelægges, går tabt, ændres eller nedbrydes, og at de kommer til tredjemands kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et direkte behov for disse oplysninger i deres arbejde, har adgang til dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

GHL Group er ansvarlig for de personlige data, der indsamles via webstedet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du kontakte:

GHL Gruppen, v/daglig leder Roar Kjendalen - roar@ghl.no.

Ændringer i privatlivets fred

Vi har ret til at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik til enhver tid. Hvis vi foretager ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive informeret om dette ved dit næste besøg på webstedet.

Hvis du ikke accepterer den reviderede politik, vil du ikke kunne fortsætte med at bruge webstedet, og dine personoplysninger kan blive slettet.

Versioner

Dette er version 1.0 af virksomhedens privatlivspolitik, dateret 08/08/2022.