Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur GHL Group samlar in och behandlar uppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via webbplatsen.

Företaget är ansvarigt för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till företaget måste göras via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 7.

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in information om dig. Detta kan omfatta den webbläsare du använder, de söktermer du använder på vår webbplats, din IP-adress och information om din dator. Allt detta görs för att optimera konverteringen på webbplatsen, förbättra den och göra riktad marknadsföring.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skickar en förfrågan via vårt kontaktformulär eller anmäler dig till ett av våra evenemang via anmälningsformuläret godkänner du att vi samlar in information om dig. Detta är vanligtvis ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och all annan information som vi behöver för att genomföra möten och aktiviteter.

Vi använder den information som vi samlar in i samband med din registrering för nyhetsbrev för att hantera din prenumeration, för att erbjuda dig direktmarknadsföring samt för att informera dig om våra tjänster och annan information som du själv har gett ditt samtycke till att vi skickar till dig.

Vad är grunden för samlingen?

Insamlingen av information, som nämns ovan, är nödvändig för att vi ska kunna förbättra användbarheten och ge dig relevant information.

Vi kommer endast att använda IP-adressen för att fastställa din geografiska plats om vi har fått ditt eget samtycke och insamlingen av information är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Vi samlar endast in annan information enligt ovan om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Användning av personuppgiftsbiträden

GHL Group är ansvarig för uppgifterna och de får inte användas i något annat syfte än för att fullgöra avtalet med oss. I de fall vi använder externa databehandlare kommer ansvaret för uppgifterna att säkerställas genom databehandlarens egen certifiering.

Ett sådant exempel på datahantering är Google Analytics v/Google Inc, som är etablerat i USA. Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av information till USA säkerställs genom att personuppgiftsbiträdet certifieras i enlighet med sekretessbestämmelserna mellan EU och USA. En kopia av certifieringen finns här.

Dina rättigheter

Nedan hittar du information om dina rättigheter.

Insikt

Du har rätt att när som helst fråga oss vilken information vi har registrerat om dig, syftet med registreringen, kategorierna av personuppgifter, de möjliga mottagarna av informationen samt information om uppgifternas ursprung.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter, skicka en skriftlig begäran tillsammans med en legitimation som visar att du är den berörda personen (kopia av pass/körkort etc.).

Rätt svar

Du har rätt att korrigera fel i de personuppgifter som vi har registrerat om dig. Om du upptäcker att det finns fel i den information som vi har registrerat om dig, skicka oss en skriftlig begäran med den rättade informationen.

Rätt till radering

Du har rätt att få vissa eller alla dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke till våra register. Om behandlingen av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att radera personuppgifterna.

Rätten att begränsa behandlingen för lagring

I vissa fall har du också rätt att få dina personuppgifter begränsade till lagring, till exempel om du anser att den information vi har om dig är felaktig.

Rätt till datamobilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra denna information när vi samlar in dina personuppgifter i syfte att

  • att du ger ditt samtycke till att använda din IP-adress för att fastställa din geografiska plats
  • att du ger ditt samtycke till att prenumerera på nyhetsbrevet
  • att du ger ditt samtycke till registrering av aktiviteter och möten

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in för att förbättra webbplatsens användbarhet.

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med direktmarknadsföring. Om du inte samtycker till denna behandling har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan visa att det finns legitima skäl att fortsätta med detta.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får använda din IP-adress för att fastställa din geografiska plats, samtycke till att anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller registrera dig för våra möten och aktiviteter. Om du återkallar ditt samtycke kan vi i vissa fall fortfarande ha rätt att fortsätta behandlingen. I sådana fall kommer du att informeras.

Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta roar@ghl.no.

Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den norska dataskyddsmyndigheten, PO Box 8177 Dep., 0152 Oslo om vår behandling av dina personuppgifter.

Radering av personuppgifter

Om du inte använder vår webbplats under en period av ett år kommer vi automatiskt att radera dina personuppgifter som vi enligt lag inte är skyldiga att lagra under en längre tid. Om vi inte har rätt att fortsätta behandlingen kommer vi att radera dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke till att vi lagrar den information vi har samlat in för att kunna marknadsföra oss till dig via e-post, SMS och post.

Vi raderar dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke till att vi lagrar den information som vi har samlat in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du har möjlighet att när som helst prenumerera på vårt nyhetsbrev eller avregistrera dig från det. När du avregistrerar dig raderas automatiskt de uppgifter som vi har samlat in om dig.

Säkerhet

Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt att de kommer till tredje parts kännedom eller missbrukas.

Endast anställda som har ett direkt behov av denna information i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

GHL Group ansvarar för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen. Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta:

GHL Gruppen, v/daglig chef Roar Kjendalen - roar@ghl.no.

Förändringar i integritetsskyddet

Vi har rätt att när som helst göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi ändrar vår sekretesspolicy kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

Om du inte accepterar den reviderade policyn kan du inte fortsätta att använda webbplatsen och dina personuppgifter kan raderas.

Versioner

Detta är version 1.0 av företagets integritetspolicy, daterad 08/08/2022.