Vårt fokus

I GHL Gruppen er vi innovative og har fokus på bærekraftige løsninger i de oppdragene vi utfører. Vi er midt i et grønt skifte og skal i løpet av de neste årene gjennomgå store endringer. Vi har en målrettet plan for å elektrifisere bil og maskinpark, og jobber aktivt for å fase ut fossilt utstyr. Vi er en fremoverlent bedrift som tar bærekraftmålene på alvor.