Ved å jobbe sammen med naturen, ta hensyn til klimautfordringene og ved å tenke forebyggende kan vi sammen skape samfunn hvor alle har sin naturlige plass. Våre produkter og tjenester skal ta vare på miljøet og ikke forringe dette.

Klosterøya

Skien

Kranaparken

Stathelle

Øya

Porsgrunn

Mannheimen

Rjukan

Lekeplass og treningspark

Telemark

GHL FJERNVARME

Etablert i 2020, vi sikrer deg forutsigbar oppvarming ved å bidra med etableringen av fjernvarmeanlegg som fyrer på bioenergi (flis). Grønn energi bidrar til bedre miljø, ved at den er kortreist, fornybar og har et nøytralt utslipp av karbondeoksid. Med dette ivaretar vi og hindrer at kulurlanskapet gror igjen, og samtidig gjenvinner hageavfall til energi.

Norsk Erosjon & Flomsikring

Vi skal være førstevalget til kjøpedyktige kunder med behov for forebyggende tiltak for erosjon, ras og flom, opprydding av søppel i strandsonen, elver og i våtmarker. Ras, flom og skadesanering etter ekstremvær, utomhusanlegg, mudring og annet anleggsarbeid i områder med bløt og ustabile grunnforhold eller behov for lang rekkevidde.