Byggnation och betong

Vi är generalentreprenörer för murverk och betong. Våra anställda är välkvalificerade med yrkescertifikat och bred kompetens. Vi tillhandahåller modern utrustning för att få jobbet gjort och utför allt från markarbeten, formsättning, armering, betong- och murningsarbeten. Vi strävar alltid efter hållbara lösningar och har stort fokus på återvinning av material.

Vi arbetar för den offentliga sektorn, företag och privata kunder.