Hållbara lösningar

I alla våra projekt fokuserar vi starkt på återvinning av material, oavsett om det är sten, jord, betong eller matjord. Vi fokuserar också på massåtervinning av massor på plats och söker hållbara lösningar på de utmaningar vi står inför.

Expertis

GHL är en kvalitetsmedveten landskapsentreprenör som alltid tänker framåt. I våra dagliga uppgifter arbetar vi aktivt med framtidens utmaningar när det gäller jordskredsskydd, dagvattenproblem och översvämningar. Här samarbetar vi med expertisen inom respektive område, samtidigt som vi har ett stort fokus på att ständigt höja kompetensen hos våra medarbetare.

Entreprenör för ingenjörsarbeten

Vi har en ny och modern maskinpark som är anpassad för de flesta typer av uppdrag. Våra maskinoperatörer har yrkescertifikat och är ADK-certifierade. Vi har ett starkt fokus på framtidens utmaningar och arbetar aktivt med frågor som dagvattenhantering, återvinning, jordskredsskydd och översvämningar.

Vi arbetar för den offentliga sektorn, företag och privata kunder.

Landskapsträdgårdsmästare

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten, både nybyggnation och underhåll av utomhusområden. Våra anställda har en bred kompetens, bland annat trädgårdsmästare, landskapsingenjörer, landskapsarkitekter, maskinförare, greenkeepers, snickare, stensättare och skogstekniker. Vi tillhandahåller utrustning för alla typer av arbeten och har en särskild underhållsavdelning. Vi kan erbjuda en treårig underhållsplan för de flesta typer av arbeten. Vi strävar alltid efter hållbara lösningar och har stort fokus på återvinning av material.

Vi arbetar för den offentliga sektorn, företag och privata kunder.